M GARDEN CITY HOTEL

M GARDEN CITY HOTEL

M GARDEN CITY HOTEL 

Địa điểm: TP. Đà Nẵng

Quy mô: 190 Phòng

Năm hoàn thành: Năm 2024

Phạm vi công việc:  Cung cấp hệ thống khoá khách sạn sử dụng thẻ HUNE 929SS-8-DMF1, Minibar Wellway XC30(G), Két sắt E2042H

 

Đang xem: M GARDEN CITY HOTEL

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng