LIBRA HOTEL

LIBRA HOTEL

LIBRA HOTEL 

Địa điểm: TP. Nha Trang

Quy mô: 376 Phòng

Năm hoàn thành: Năm 2019

Phạm vi công việc: Cung cấp hệ thống khoá khách sạn sử dụng thẻ HUNE 930S-5-D, Minibar Wellway XC30(G), Két sắt E2042A

 

Đang xem: LIBRA HOTEL

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng