THE PALMY HOTEL

THE PALMY HOTEL

THE PALMY HOTEL PHÚ QUỐC

Địa điểm: TP. Phú Quốc

Quy mô: Hơn 120 phòng

Năm hoàn thành: Năm 2020

Phạm vi công việc: Cung cấp hệ thống khoá khách sạn sử dụng thẻ HUNE 930SS-3-DMF1, Minibar Wellway XC30(S), Két sắt E2042H.

 

Đang xem: THE PALMY HOTEL

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng